Закрити
Технологія виготовлення предметів інтер'єру методами художнього кування
21 Листопада 2016, 15:09 , Переглядів: 5529
FacebookTwitterLivejournal
Технологія виготовлення предметів інтер'єру методами художнього кування Технологія виготовлення предметів інтер'єру методами художнього кування

Авторська навчальна програма учасника IV Всеукраїнського конкурсу "Творчий учитель - обдарований учень".

Актуальність програми

У державі Україна разом із соціально-економічними інноваційними трансформаціями також зазнають змін художні традиції різних народних ремесел і промислів (вишивка, ткацтво, народний одяг, ковальство тощо). З’являється нова тематика, яка відображає загальні тенденції, притаманні народному мистецтву в конкретний історичний період. Художнє кування завжди йшло в ногу з художніми стилями епох, які використовувалися в архітектурі та дизайні. У різні роки, поряд із пануючим в архітектурі напрямком, ковані вироби вироблялися в тому ж художньому стилі. Пройшовши через безліч епох, будучи захоплена тими чи іншими тенденціями і стилями ковальство і до цього дня залишається актуальним і великим мистецтвом, завжди витребуваним і необхідним.

Художнє кування — як машина часу здатна перенести в казку. Плавні лінії природи, завмерлі в металі, заворожують погляд. У стародавні часи кування в інтер'єрі було доступним тільки вищим станам. Ковані ексесуари прикрашали замки і палаци. Зараз це набагато доступніше. Сьогодні можна дозволити собі ковані вироби, виходячи з будь-якої товщини гаманця. Будинок, де присутні елементи, викувані з металу, сам за себе  каже: "я надійний. Тут живуть добрі традиції багатьох поколінь. До мене з'їжджаються здалеку за великий святковий стіл всі члени сім'ї".

І, що найголовніше, металеве мереживо відмінно вписується у всі стилі: від класичного до хай-теку, Кантрі, грандж, еклетіка — скрізь прийнятні ковані аксесуари. Вигідно підкреслюють один одного залізо і дерево, залізо і скло, залізо і натуральні тканини. Єдина  умова — простір, метал величний. Його не можна втискати в тісноту, йому потрібне повітря навколо. Ковка виглядає, коли є звідки на неї дивитися .

Але кілька десятиліть тому масово почали остигати ковальські горни, поіржавів інструмент. Самі кузні розвалилися, відійшли у вічність ковалі і винесли з собою багато секретів ковальського ремесла..Так би і вмерло ковальське мистецтво – але ковані вироби настільки універсальні, що нинішнє життя не може без них обійтися.

. Сьогодні спостерігається тенденція до відродження і вдосконалення ковальства, а для його збереження і поширення популяризуються народні промисли і фахова освіта

Специфіка народних художніх промислів і ремесел полягає в тому, що художній досвід набувається не лише в умовах спеціального чи загальноосвітнього навчального закладу, але й в позаурочний час, в гуртках, студіях,клубах художньо- технічної творчості, а також самостійно.

Створення навчальної програми обумовлене тим.що протягом кількох останніх років автором було розпочато роботу по відродженню недавно забутої технології художньої обробки металу, тобто кування, потреба в якій безперечна і актуальна та іде в ногу з часом.

В процесі даної роботи і виникла думка про ознайомлення дітей і цим величним мистецтвом, вивчені його та вихованні поваги до ковальського ремесла. В основу навчальної програми покладені авторські матеріали,які частково, в скороченому вигляді, оприлюднено в науково – методичному журналі  "Трудове навчання в школі" №5-№7 та№17-№18 за 2014р.

В продовж розвитку даної теми автор пропонує проект програми,,Технологія виготовлення предметів інтер’єру методами художньої ковки ‘’, який розробено до навчальної програми,, Технології 10-11 класи’’ та можна використати для позакласної роботи, гурткової,студійної,клубної роботи і є по суті окремим напрямком в технології дизайну предметів інтер’єру. Крім того дана розробка є власне авторською і побудованою на основі особистісно-орієнтованого, діяльнісного, компетентісного підходів.

На протязі останніх років у країні було створено чимало гуртків з нахилом в бік ковальства. Проте, як вдалося з’ясувати, головними проблемами організації їх творчої діяльності в умовах гурткової чи клубної роботи є відсутність якісного навчально-методичного та науково-методичного забезпечення. Таким чином, аналіз стану практики гурткової роботи з ковальства та проблем які існують в їх організації, дозволяють зробити висновок,що ефективність роботи гуртка,студії,клубупокращиться за умов створення інноваційного навчально- методичного забезпечення. А новизна навчальної програми якраз і полягає в тому, що вона є в перших рядах саме такого інноваційного навчально-методичного забезпечення, протипу якому ще не було створено.

Метою навчальної програми: Технологія виготовлення предметів інтер’єру методами художнього кування’’ є більш глибоке ознайомлення учнів з основами такого прикладного мистецтва як обробка металу способами художнього кування,створення умов для творчого розвитку особистості дитини засобами цього мистецтва та формування ключових компетентностей в оволодінні технологіями ковальського ремесла.

Завдання програми полягають у формуванні таких компетентностей:

 • пізнавальної- забезпечує ознайомлення учнів з українськими народними ремеслами, традиціями, стилями,поняттями такого прикладного мистецтва як художнє кування;
 • навчальної- навчити методів та навиків володіння технікою основних прийомів художнього кування та сприяти оволодінню компетент ностями створення ковальських виробів і правил безпеки.
 • розвивальної- розвивати художній смак, творчу уяву, власну фантазію, виробляти індивідуальний стиль роботи, розвивати позитивні якості особистості: працелюбство, наполегливість; відповідальність за результат власної діяльності;сприяти розвитку творчих здібностей гуртківців; розвивати стійкий інтерес учнів до сучасних технологій створення красивих виробів та бажання створювати їх власноруч;формувати креативні здібності, уміння генерувати та реалізовувати ідеї;
 • виховної- виховувати дбайливе ставлення та пошану до народних традиції, ремесел, зокрема ковальства, духовних та матеріальних цінностей рідного краю,виховувати почуття прекрасного та вічного;
 • профорієнтаційна-формувати в учнів стійкий професійний інтерес і продовжити ознайомлювати з професією коваля.

Навчальна програма орієнтована на учнів старшої школи, переважно 10-11класів і розрахована на один навчальний рік при навантаженні одна година на тиждень.

Освітня концепція програми: трудове навчання завжди було зорієнтоване на практичну підготовку учнів застосовувати знання на практиці, учнів залучали до розв’язання практичних завдань,наближених до реального життя. В нових умовах розвитку освіти очевидною з точки зору методики і практики є потреба й надалі розвивати цей напрямок, а саме індивідуальний розвиток особистості, розкриття її творчого потенціалу через реалізацію особистісно зорієнтованої парадигми навчання, розвиток у дітей технічного мислення, оволодіння уміннями практичного використання набутих компетентностей з технології художнього кування, виховання свідомої та професійно спрямованої особистості, що є передумовою підготовки учнів до майбутнього життя в демократичному суспільстві,до якого ми всі разом і прагнемо.

Перед початком вивчення та засвоєння програми вчитель(керівник гуртка) розкриває перед учнями теоретичний матеріал з історії виникнення та розвитку ковальства як мистецтва, його різновиди та домінуючі технології художньої обробки, принципів композиції, стилістики, дизайну, завершальної обробки, який дасть їм змогу розпочати пошук інформації, визначитися із напрямком та стилем за яким вони мають бажання працювати над виробом. Слід зауважити, що деякі інформаційні матеріали для виконання проекту від постановки завдання, пошуку прототипа, створення ескізного малюнка і моделі, розробки технології виготовлення виробу, профілю і ґатунку матеріалів до надання деталі закінченого вигляду, декорування та захисту її, учні повинні віднаходити та компонувати самостійно з використанням сучасних методів колективного пошуку. Основним джерелом пошуку інформації, зразків аналогів та прототипів слід вважати систему Інтернет. Хоча бажано також використовувати і сучасні періодичні видання, буклети, нуково-популярні видання, телебачення, віртуальний огляд шедеврів ковальського мистецтва, сучасні стилі в оформлені інтер’єрів .

А що стосується керівника(учителя) то його роль на даному етапі творення заключатиметься в формуванні відповідних умінь та компетентностей, необхідних для виконання цієї творчої навчально пошукової роботи. Учитель може виступати в ролі консультанта, помічника, критика, опонента, але не головного виконавця проектних робіт. Крім того в його обов’язки входить організація і контроль за безпекою виконання будь яких робіт, передбаченних технологією виготовлення виробів та санітарно –гігієнічних вимог.

Особливістю програми є конструювання та виготовлення нескладних виробів з металу, які сьогодні знаходять широке поширення і стали окрасою нашого побуту. До виробів які можуть бути виготовлені в результаті реалізації завдань програми можна віднести:

 • декоративні решітки на вікна та каміни;
 • меблеві вироби - вішалки, лави, столи, стільці, підставки, ліжка;
 • сувеніри та елементи декору в інтер’єрі будинку- оправи для дзеркал, підставки під квіти, рамки для фото, підсвічники, люстри, дверні ручки,штучні ковані квіти;
 • різні предмети для окраси виробів з інших матеріалів( дерева каменю скла пластмаси);
 • предмети і приладдя для декору каміна, печі, різні полички, декоративні панно, тощо;
 • декоративні елементи огорож, фасадів і т.д.

Виготовлення виробів з використанням методів художнього кування, відповідно до вимог структури та змісту чинної програми, має реалізовуватися через проектно- технологічну діяльність. Кінцевим практичним результатом такої роботи учнів за даною програмою має стати власний, або груповий навчальний проект, інколи він може бути і практичного спрямування.

Для розробки творчих кованих виробів передбачається використання технологій як гарячого так і холодного кування, або поєднання їх. Однак, більшу увагу автор концентрує на застосування простішої і відносно безпечнішої технології холодного кування, яке під силу організувати майже в кожній шкільній майстерні. Основним принципом тут має бути творчий підхід і власне бажання до створення красивих виробів.

Матеріалом для практичної діяльності може бути як сортовий металопрокат, переважно, мало вуглецевого ґатунку, так і залишковий матеріал (обрізки прокату, шматки кріпильного дроту, тара).

Формування більш складних кованих виробів може здійснюватися з використанням готових кованих елементів та їх поєднання з обов’язковим дотриманням принципів дизайну, відповідності змісту, цілісності і єдності форми та змісту і звичайно з використанням засобів художнього конструювання – пропорції, повтори, симетрії, контрастів, тощо.

Надання кованим виробам додаткових декоративних та захисних властивостей рекомендується проводити на основі сучасних прогресивних технологій з залученням відомих матеріалів та методів їх нанесення, залежно від обраного стилю та творчої уяви творців, тобто учнів.

Крім того, технологія виготовлення виробів запропонованими методами художнього кування також має базуватися на використанні можливостей матеріально- технічної бази шкільних майстерень, можливостях школи, зусиллях меценатів, батьків. За бажанням та необхідністю слід виготовити ряд простих додаткових пристосувань для холодного кування (равлики, вальці, твістер вилки), які дозволять зробити технологію виготовлення якіснішою, швидшою і головне - дешевшою.

Зазвичай результатом творчої діяльності учня є власний дизайн-проект, який включає порт фоліо (пояснювальна записка) і самостійне виготовлення спроектованого виробу. Такі дизайн проекти учні виготовляють як індивідуально так і групами (більш складні та об’ємні) .

Джерело: Острів знань
Автор: Гаврилюк Олександр Миколайович, вчитель технологій Великомочульської ЗОШ I-III ст., с. Велика Мочулка, Вынницька обл.

Дана публікація розміщена на сайті Острів знань у електроному вигляді з відома і згоди власника авторських прав на некомерційній основі та охороняється законом «Про авторське право та суміжні права». Використання даного матеріалу, публікування і републікування на інших ресурсах мережі Інтернет допускається за умови розміщення прямого активного гіперпосилання на сайт. Будь-яке комерційне використання даного тексту без відома і згоди власника авторських прав не допускається. З питань комерційного використання даного матеріалу звертайтеся за адресою admin@ostriv.in.ua

Видалити Відміна
Забанити Відміна