Закрити
Навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму "Вироби з шкіри". 2 роки навчання
04 Серпня 2016, 12:12 , Переглядів: 8440
FacebookTwitterLivejournal
Навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму Навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму "Вироби з шкіри". 2 роки навчання

Робота учасника IV Всеукраїнського конкурсу "Творчий учитель - обдарований учень".

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ШЕПЕТІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ  ТВОРЧОСТІ

ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання ради
методичного кабінету управління освіти
№ 1 від 27.09.2013 р.

Навчальна програма з позашкільної освіти
художньо - естетичного напряму
«Вироби з шкіри»

2 роки навчання

м. Шепетівка - 2014

Укладач:

Колотова Олена Володимирівна – керівник Зразкових художніх колективів гуртків декоративно-ужиткового напрямку «Вироби зі шкіри», «Чарівний бісер» Шепетівського міського центру дитячої та юнацької творчості

Рецензенти:

Петрук Г.Г. – завідувач методичним кабінетом управління освіти виконавчого комітету Шепетівської міської ради.

Сокальська Т.П. – методист управління освіти виконавчого комітету Шепетівської міської ради.

Королькова Г.А. – заступник директора з навчально-виховної роботи Шепетівського міського центру дитячої та юнацької творчості.

Якимчук І.В. – завідувач методичним відділом Шепетівського міського центру дитячої та юнацької творчості.

Анотація:

Метою програми є формування компетентностей особистості (пізнавальної, практичної, творчої, соціальної) засобами гуртка художньої обробки шкіри.

Актуальність: програма дозволяє сформувати стійкий інтерес вихованців до занять декоративно - вжитковим мистецтвом, озброїти знаннями та практичними навичками виготовлення декоративно-вжиткових виробів; розвивати інтелектуальні навички, естетичні почуття, творчу активність.

Інноваційність: програма дає цілісну картину мистецтва художньої обробки шкіри, опанування всіх основних технологій виготовлення виробів, ознайомлення з історією і сучасними напрямками з даного виду діяльності.

Практична значущість: програма має практичну спрямованість, може стати у нагоді для керівників гуртків декоративно-вжиткового мистецтва, сприятиме самовизначенню та успішній соціалізації вихованців.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

В Україні мистецтво художньої обробки шкіри має давнє походження і в наш час відомі народні майстри й професійні дизайнери з успіхом продовжують народні традиції та створюють нові варіанти виробів. Сьогоденна зацікавленість до виготовлення художніх виробів з шкіри пов’язана з широкими можливостями для творчості, досяжністю та екологічною чистотою цього матеріалу. Створення навчальної програми обумовлено необхідністю наблизити позашкільну освіту до актуальних на сьогодні напрямів декоративно-ужиткового мистецтва та відповісти на запити батьків та дітей. Навчальна програма орієнтована на опанування основних технік виготовлення художніх виробів з шкіри (прикрас, модних аксесуарів і деталей інтер’єру). Дана програма є результатом переробки та доповнення авторської програми «Вироби з шкіри» (2004 р.)

Навчальна програма реалізується в гуртку художньо-естетичного напряму та спрямована на вихованців віком від 9 до 17 років.

Метою програми є формування компетентностей особистості засобами гуртка художньої обробки шкіри.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

 1. Пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями, які стосуються художньої обробки шкіри як одного з видів народної творчості.
 2. Практичної, що сприяє оволодінню навиками виготовлення різноманітних виробів з шкіри.
 3. Творчої, що забезпечує формування творчих здібностей.
 4. Соціальної, що сприяє вихованню дбайливого і шанобливого ставлення до народних традицій, національної свідомості, формування естетичного смаку, самореалізації особистості в соціумі; професійному самовизначенню; популяризації народних ремесел і сучасних дизайнерських робіт.

Програму побудовано на основі блочного та концентричного способів. У структурі програми виокремлюються такі розділи: «Прийоми роботи з шкірою», «Способи з'єднання деталей шкіряних виробів», «Засоби декоративної обробки виробів з шкіри», «Прикраси з шкіри», «Галантерейні вироби», «Шкіра в декорі інтер’єру».

Навчальна програма передбачає дворічне навчання:

 • 1-й рік – основний рівень - 144 години (по 4 години на тиждень);
 • 2-й рік - основний рівень - 216 годин (6 годин на тиждень).

Програма інтегрує знання гуртківців із різних предметів. На заняттях гуртка діти мають можливість застосовувати знання, що отримані на уроках

історії, народознавства, образотворчого мистецтва, креслення, трудового навчання.

Під час навчання вихованці поступово опановують різні техніки, прийоми виготовлення різноманітних виробів. Вони отримують дані про взаємозв’язок матеріалу, форми й декорування виробів, їхню залежність від призначення, поняття про симетрію, асиметрію, кольорову гармонію.

В процесі виготовлення виробів з шкіри гуртківці мають можливість самостійно вирішувати різноманітні конструктивні і технологічні завдання. На заняттях учні закріплюють набуті навики та вміння, опановують нові, працюють з ескізами, кресленнями,

Діти отримують знання про різновиди шкіри, інструменти, особливості роботи зі шкірою а також про засоби декоративної обробки виробів з шкіри. Знайомляться з народними традиціями шкіряного ремесла і українського зокрема, а також сучасними напрямками виготовлення аксесуарів, прикрас та галантерейних виробів. Залежно від віку гуртківців змінюється складність виробів кожної теми та кількість годин на їх виготовлення. Робота з шкірою вимагає достатніх навичок і пов'язана з використанням колючих та ріжучих інструментів, що потребують обережного поводження. Тому багато уваги необхідно приділяти вивченню правил техніки безпеки та опануванню прийомів роботи з інструментами.

З метою найбільш успішного опанування матеріалу гуртківцями, виявлення їх творчих можливостей заняття доцільно проводити в групах по 10-12 учнів. Це забезпечує індивідуальний підхід до кожного гуртківця та організацію його самостійної творчої діяльності. При складанні навчального плану керівник гуртка може змінювати кількість годин на ту або іншу тему, вводити нові завдання відповідно можливостям та умовам роботи.

Заняття носять головним чином практичний характер. Теоретична частина включає бесіди з переглядом ілюстрацій та аналізом зразків, практична робота включає вивчення техніки та прийомів виконання технологічних операцій, виготовлення зразків, виготовлення та оздоблення виробів.

Програма передбачає основні етапи навчальної роботи за операційно–комплексної системою, а саме:

 • тренувальні вправи щодо виконання окремих прийомів, з яких складається технологія, яку вивчають;
 • практичні роботи із застосування вивчених прийомів;
 • послідовність у вивченні та засвоєнні декількох основних операцій, які становлять певний ступень у засвоєнні навчального матеріалу.

Сприятливою умовою для створення творчої атмосфери та проведення профорієнтаційної роботи є організація екскурсій в музеї та на тематичні виставки декоративно-вжиткової творчості, виробництво, знайомство з творчою лабораторією художників прикладної творчості, народних майстрів. Бажано застосування Інтернету для ознайомлення з творчістю майстрів художньої обробки шкіри, колекціями музеїв та сучасних дизайнерів, а також використання комп’ютерних програм для розробки ескізів, креслень майбутніх виробів.

Основний рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п Розділ, тема Кількість годин
Разом Теоретичні Практичні
1. Вступне заняття 2 2 -
2. Інструменти та матеріали. Правила техніки безпеки 4 2 2
3. Прийоми роботи з шкірою 2 - 2
4. Способи з'єднання деталей шкіряних виробів: 52    
4.1 Склеювання 20 1 19
4.2 Зшивання 8 2 6
4.3 Обплетення 20 2 18
4.4 Зчіплювання 4 - 4
5. Засоби декоративної обробки виробів з шкіри : 70    
5.1 Аплікація 12 2 10
5.2 Плетіння у середині виробу (протягування) 8 2 6
5.3 Термічна обробка шкіри 20 2 18
5.4 Драпірування шкіри 20 2 18
5.5 Мозаїка із клаптиків шкіри 10 2 8
6. Екскурсії, виставки, конкурси, свята 12 - 12
7. Підсумкове заняття 2 2 -
  Разом: 144 21 123

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (2 години)

Виготовлення виробів зі шкіри - одне з старовинних художніх ремесел. Мета та завдання роботи гуртка. Знайомство з літературою та зразками робіт. Можливості використання виробів з шкіри в оздобленні одягу, інтер'єру, виготовлення аксесуарів тощо.

Знайомство з навчальним кабінетом. Організаційні питання.

2. Інструменти та матеріали (4 години)

Види інструментів та матеріали для роботи зі шкірою. Правила техніки безпеки. Організація робочого місця.

Практичні роботи:

 • записування і вивчення правил техніки безпеки;
 • засвоєння прийомів роботи з пробійником, ножем, копіювальним роликом та іншими інструментами;

3. Прийоми роботи зі шкірою (2 години)

Правила крою деталей зі шкіри. Шерфування шкіри.

Практичні роботи:

 • засвоєння прийомів виконання операцій по розкрою шкіри
 • опанування шерфування країв на зразках;

4. Способи з'єднання деталей шкіряних виробів (52 годин).

4.1. Склеювання (20 годин).

Склеювання як допоміжний та основний засіб з'єднання деталей.
Види клеїв для натуральної та штучної шкіри.

Практичні роботи:

 • виготовлення оздоблювального канта (зразок);
 • виготовлення декоративних підвісок "ліхтарик", «китиця» та ін.;
 • виготовлення брелока для ключів: виготовлення лекал, розкрій деталі, склеювання;
 • виготовлення фасонних ґудзиків зі шкіри: розкрій, підготовка
 • та склеювання деталей;
 • Виготовлення намиста на основі фасонних ґудзиків: розкрій, підготовка та склеювання деталей, збирання виробу.
 • Виготовлення прикрас засобом обтягування цупкої заготовки (на прикладі кулона): підготовка цупкої заготовки, розкрій деталі зі шкіри, обробка країв, обтягування заготовки, оздоблення кантом.
 • Виготовлення брошки "Квітка": замальовування зовнішнього вигляду, виготовлення лекал, розкрій деталі, перфорація пелюсток, виготовлення серцевини, з'єднання готового виробу з допомогою клею, прикріплення застібки.

4.2. Зшивання (8 годин)

Розмітка стібків, робота тупою голкою, робота двома голками. Машинна голка з рукояткою. Використання швейної машини. Техніка безпеки.

Практичні роботи:

 • виконання зразків швів різними способами;
 • виготовлення гаманця у вигляді кисета: виготовлення лекал, розкрій
 • та зшивання деталей, протягування шнурка.
 • виготовлення дитячої сумочки з застібкою на ґудзик: підготовка лекал, розкрій деталей, зшивання, прикріплення ручки та застібки;

4.3 Обплетення шнуром (20 годин)

Види виробів, де може використовуватися обплетення. Перегляд зразків виробів та ілюстративного матеріалу. Технологія виконування обплетення. Види обплетення: одним, двома і більше смужок шкіри. Способи нарізки і підготовки смужок зі шкіри.

Практичні роботи:

 • заготовлення смужок зі шкіри для обплетення;
 • виконання зразків різних видів обплетення;
 • виготовлення футляра до ключів з обплетеними краями: виготовлення лекал, розкрій, підготовка смужок та дірок, виконання обплетення;
 • виготовлення гаманця прямокутної форми з обплетеними краями:
 • виготовлення лекал, розкрій, підготовка смужок та дірок, виконання обплетення (одним із способів на вибір).

4.4. З'єднання деталей способом зчіплювання одна за одну (4 год.)

Технологія з’єднання деталей зчіплюванням, можливості її застосування для виготовлення пасків, сумок та інших виробів. Перегляд зразків виробів та ілюстративного матеріалу.

Практична робота:

 • виготовлення паска з однакових деталей: підготовка лекал, розкрій деталей, збір паска, виготовлення і прикріплення китиць-зав'язок.

5. Засоби декоративної обробки виробів з шкіри (70 годин)

5.1. Аплікація з шкіри (12 годин)

Аплікація як різновид декору шкіряних виробів, способи прикріплення. Види швів. Додаткове оздоблення шнуром, намистинами тощо. Перегляд зразків виробів та ілюстративного матеріалу.

Практична робота:

 • виготовлення зразків;
 • закладка для книги з аплікацією: підготовка ескізу, виготовлення лекал, розкрій деталей, з'єднання аплікацій з виробом зшиванням або склеюванням;
 • оздоблення аплікацією з шкіри готових виробів з тканини або трикотажу (рукавички, светри, жилетки та ін.)

5.2. Плетіння у середині виробу (протягування) (8 годин)

Протягування як спосіб декорування шкіряних виробів. Шахове плетіння і орнаменти на його основі. Однотонні та кольорові. Перегляд зразків виробів та ілюстративного матеріалу.

Практичні роботи:

 • виготовлення зразків різних орнаментів на папері і в матеріалі;
 • виготовлення виробу з декоративним плетінням (футляру для окулярів або браслету): підготовка ескізу, виготовлення лекал, розкрій деталей, нарізка смужок, виконання прорізів, виконання плетення, з'єднання деталей виробу;

5.3 Термообробка шкіри (20 годин)

Термічна обробка шкіри як спосіб декорування. Перегляд зразків виробів та ілюстративного матеріалу. Прийоми обробки шкіри на свічці, на пательні (електроплитці), за допомогою гарячих "бульок". Техніка безпеки.

Практичні роботи:

 • виготовлення зразків листків на свічці;
 • виготовлення "смажених" ґудзиків на пательні або електроплитці;
 • виготовлення шпильки для волосся з використанням "смажених" деталей: розробка ескізу, підготовка лекал, розкрій деталей, обробка деталей різними засобами термообробки, з'єднання деталей в готовий виріб;
 • виготовлення рамки для фото з термообробкою декоративних деталей: розробка ескізу, підготовка лекал, підготовка основи з картону, розкрій деталей, обробка деталей різними засобами термообробки, з'єднання деталей в готовий виріб.

5.4 Драпірування шкіри (20 годин).

Драпірування шкіри як спосіб декорування, застосування його у виробах. Варіанти драпіровки. Перегляд зразків виробів та ілюстративного матеріалу. Вимоги до матеріалу, послідовність виконання операцій. Пристосування для роботи.

Практичні роботи:

 • виконання зразків;
 • виготовлення брошки "Троянда": розробка ескізу, підготовка лекал, розкрій деталі, обробка деталі, виготовлення троянди, з'єднання деталей в готовий виріб, закріплення застібки.
 • Виготовлення браслета з драпіровкою: розробка ескізу, підготовка лекал, розкрій деталі, обробка деталі, виготовлення драпіровки, з'єднання деталей в готовий виріб, прикріплення застібки.

5.5 Мозаїка зі шкіри (10 годин).

Мозаїка як вид декорування, застосування його у виробах. Способи з'єднання клаптиків шкіри. Шви "в стик", "в накладку". Хаотична мозаїка, геометричний орнамент, кольорове та фактурне рішення. Перегляд зразків виробів та ілюстративного матеріалу.

Практичні роботи:

 • розробка мозаїки на папері:
 • виготовлення зразків в матеріалі;
 • виготовлення шпильки для волосся з мозаїчним набором: розробка ескізу, підбирання необхідних матеріалів, виготовлення мозаїчного набору, виготовлення шпильки, оздоблення її кантом.
 • виготовлення сумочки-косметички: розробка ескізу, підбирання необхідних матеріалів, виготовлення мозаїчного набору, зшивання деталей, вшивання "блискавки", оформлення застібки з допомогою китиці.

6. Екскурсії, конкурси, свята, виставки ( 12 годин).

Екскурсії на виставки, в художні салони, зустрічі з народними майстрами, участь у виставках, конкурсах та ін.

7. Підсумкове заняття ( 2 години).

Оформлення підсумкової виставки робіт. Відзначення кращих гуртківців. Рекомендації по самостійній роботі на літо.

Основний рівень, другий рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п Розділ, тема Кількість годин
Разом Теорет. Практ.
1. Вступне заняття 3 3 -
2. Прикраси із шкіри 78 6 72
3. Галантерейні вироби. Оздоблення способом тиснення та випалювання 42 6 36
4. Шкіра в декорі інтер’єру 75 6 69
5. Екскурсії, бесіди, конкурси, свята 12 3 9
6. Підведення підсумків 6 1 5
  Разом 216 25 191

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (3 години).

Перегляд робіт, що виконані гуртківцями самостійно під час літніх канікул. Ознайомлення з програмою та завданнями роботи гуртка на рік. Організаційні питання.

2. Прикраси з шкіри (78 годин)

Можливості використання шкіри для виготовлення прикрас. Прикраси у фольклорному стилі, молодіжний авангард. Поєднання шкіри з іншими матеріалами (бісер, намистини, декоративне каміння, хутро та ін.). Необхідні інструменти, матеріали та фурнітура. Перегляд зразків виробів та ілюстративного матеріалу.

Практичні роботи:

Брошка з хутра та шкіри (6 годин):

 • розробка ескізу, виготовлення лекал, розкрій деталей з хутра та шкіри, виготовлення каркаса з дроту, виготовлення кульок з хутра та зєднання деталей в готовий виріб, обмотка каркаса нитками відповідного кольору, прикріплення шпильки-застібки.

Браслет на цупкій основі (9 годин):

 • виготовлення основи з картону, розкрій шкіряної деталі, оздоблення плетінням, обклеювання основи шкірою, обробка внутрішнього боку.

Ободок до кіс «Луска» (6 годин):

 • виготовлення основи з картону (або готовий пластмасовий обруч), розкрій шкіряної деталі, шерфування та підклеювання країв, обмотка основи шкіряною деталлю, закріплення кінців, оздоблення виробу за бажанням.

Гривна з підвісками (9 годин):

 • розробка ескізу, підготовка необхідного матеріалу, розкрій деталей, виготовлення гривни, виготовлення підвісок, з'єднання деталей в готовий виріб.

Гарнітур з сережок та кулона (12 годин):

 • розробка ескізу форми та оздоблення виробу, виготовлення лекал з картону, розкрій деталей з шкіри, пробивання дірок, склеювання деталей, оздоблення виробу шкіряними шнурками з намистинами, прикріплення гачків до сережок та шнурка до кулона.

Кулон з шкіряних смужок "Дискотека" (9 годин):

 • розкрій та підготовка шкіряних смужок, виготовлення 3-х кіл з смужок (склеюванням по спіралі), з'єднання їх в трикутник, скріплення виворотного боку, приєднання декоративних підвісок і петель та основного шнура.

Намисто із шкіряних намистин та бісеру (12 годин):

 • підготовка основи та різнокольорових шкіряних смужок, обмотування основи смужками шкіри та оздоблення готових шкіряних намистин бісером, виготовлення смужок з намистинками для бахроми, з'єднання деталей в готовий виріб, закріплення застібки.

Кулон з декоративним каменем (кабошоном) (9 годин):

 • розробка ескізу під форму каменя, виготовлення лекал, розкрій шкіряних смужок та основи кулона, виготовлення "кісок" зі смужок, з'єднання деталей з допомогою клею, оздоблення виробу "кіскою", прикріплення шнурка.

3. Галантерейні вироби (36 годин).

Використання натуральної та штучної шкіри для виготовлення пасків, сумок, гаманців та інших виробів. Гуцульські шкіряні вироби. Традиційні та сучасні засоби декоративної обробки шкіряних виробів. Перегляд зразків виробів та ілюстративного матеріалу.

Випалювання по шкірі, тиснення (6 годин):

Випалювання по шкірі, тиснення, орнамент. Необхідні інструменти та матеріали. Правила техніки безпеки.

Практичні роботи:

 • Виконання зразків тиснення та випалювання.

Фігурний пасок (12 годин):

 • розробка ескізу та конструкції паска, підготовка лекал, розкрій основних та оздоблювальних деталей, обробка країв, з'єднання деталей, виготовлення та закріплення застібки.

Обкладинка на записну книжку (9 годин):

 • визначення необхідного розміру, виготовлення лекал, розкрій деталей, розробка ескізу декорування, оздоблення тисненням або випалюванням, з'єднання деталей обплетенням або зшиванням, виготовлення закладки та прикріплення її до обкладинки.

Сумочка за мотивами гуцульських шкіряних виробів (15 годин):

 • підготовка лекал, розкрій деталей, оздоблення деталей, зшивання деталей, з'єднання, оформлення застібки, прикріплення шнурка.

4. Шкіра в декорі інтер'єру (75 годин).

Використання шкіри для виготовлення декоративних деталей інтер'єра. Панно, підвіски, рамки-оправи для дзеркал, годинників, вази та кашпо для "сухоцвітів". Необхідні матеріали. Перегляд зразків виробів та ілюстративного матеріалу.

Практичні роботи:

Шкатулка зі шкіри (9годин):

 • виготовлення дротяного каркасу або підбір готової коробки-основи, розкрій та зшивання шкіряних деталей, оздоблення випалюванням, з'єднання деталей в готовий виріб.

Панно з шкіряних деталей «Букет» (15 годин):

 • розробка ескізу, підготовка лекал і необхідного матеріалу, розкрій деталей, термообробка, підфарбовування, з'єднання деталей в квіти та приклеювання їх до основи, оформлення панно в рамку.

Картина за морськими мотивами ( 12 годин):

 • розробка ескізу, підготовка лекал і необхідного матеріалу, розкрій деталей, термообробка, підфарбовування, з'єднання деталей та приклеювання їх до основи, декорування мушлями, оформлення панно в рамку.

Панно «Великдень» (15 годин):

 • розробка ескізу, підготовка лекал і необхідного матеріалу, розкрій деталей, термообробка, підфарбовування, з'єднання деталей та прикріплення їх до основи, оформлення панно в рамку.

Ваза із шкіри (6 годин):

 • розробка ескізу, підготовка форми-основи, виготовлення лекал, розкрій деталі, намочування шкіри та обтягування нею форми, після висихання зняти з форми, оздобити край перфорацією або ножицями « зигзаг».

Панно «Натюрморт» (12 годин):

 • розробка ескізу, підготовка лекал і необхідного матеріалу, розкрій деталей, термообробка, підфарбовування, з'єднання деталей та прикріплення їх до основи, оформлення панно в рамку.

5. Екскурсії, бесіди, конкурси, свята (12 годин).

Екскурсії на виставки, в художні салони та ін. Бесіди по історії та сучасному розвитку мистецтва виготовлення виробів з шкіри, зустрічі з народними майстрами, участь у виставках, конкурсах тощо.

6. Підведення підсумків роботи гуртка ( 6 годин).

Оформлення підсумкової виставки робіт. Відзначення кращих гуртківців. Рекомендації по самостійній роботі.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

По закінченні навчання гуртківці

мають знати і розуміти:

 • відомості про різновиди шкіри;
 • відомості про інструменти для виготовлення художніх виробів з шкіри.
 • різновиди виробів, які можна виготовити з шкіри;
 • кольорові сполучення;
 • застосування інших матеріалів для декорування виробів з шкіри;
 • правила техніки безпеки під час виготовлення виробів
 • правила розкроювання деталей шкіряних виробів;
 • способи з’єднання деталей шкіряних виробів;
 • засоби декоративної обробки виробів з шкіри;

гуртківці мають вміти та застосовувати :

 • робити ескіз виробу;
 • добирати варіант декоративної обробки;
 • виготовляти лекала деталей виробу;
 • користуватися інструментами й матеріалами;
 • кроїти деталі;
 • обробити їх відповідно до задуму декорування;
 • з'єднати деталі в готовий виріб одним із способів;
 • оздобити готовий виріб;
 • створювати виразні композиції;
 • виготовляти вироби за народними мотивами;
 • володіти способами оздоблення шкіряних виробів;
 • технології виготовлення виробів з шкіри;
 • створювати ескізи майбутніх виробів;
 • добирати різновид шкіри для виготовлення певного виробу;
 • добирати кольорову гаму виробів;
 • робити різноманітні прикраси з шкіри;
 • правила техніки безпеки під час виготовлення виробів
 • володіти прийомами роботи з інструментами;
 • виготовляти предмети вжитку та предмети інтер’єру;
 • декорувати вироби з шкіри іншими матеріалами.

У вихованців мають сформуватися компетентності:

 • Пізнавальна (знання про різновиди шкіри, інструменти, особливості роботи з шкірою, а також про способи декорування виробів з шкіри. Ознайомлення з народними традиціями, а також сучасними напрямками виготовлення аксесуарів, прикрас, предметів інтер’єру та інших виробів).
 • Практична (вирішування різноманітних конструктивних та технологічних завдань; планування послідовності виготовлення виробів; уміння контролювати етапи своєї діяльності, співвідносити їх результати з наміченою метою; вдосконалення практичних вмінь та навичок;
 • Творча (розвиток естетичних почуттів і смаків; фантазії)
 • Соціальна (впевненість у власних можливостях; вміння розуміти та поважати витвори декоративно-ужиткового мистецтва;вміння переборювати труднощі і доводити справу до кінця, об’єктивно оцінювати результати своєї праці тощо)

Найкращою формою діагностики отриманих знань є проведення творчих конкурсів з однотипними завданнями для всіх гуртківців (наприклад, виготовити кулон зі шкіри), не обмежуючи їх жорсткими рамками, даючи можливість використати всі доступні їм прийоми декорування та засоби з'єднання деталей. Не менш наочно свідчать про досягнення в засвоєнні знань виставки дитячих робіт, виконаних на протязі навчального року. На цих виставках одразу можна оцінити і якість технічного виконання і художній задум.

Періодичні виставки робіт гуртківців в школах, Будинку культури та в інших закладах сприяють популяризації гуртка та залученню нових членів.

Якщо в цей час проводяться конкурси декоративно ужиткового мистецтва (міські, обласні чи Всеукраїнські) потрібно настроювати дітей на участь в них. Нагороди, отримані в таких конкурсах є підтвердженням успішної діяльності вихованців.

Попередній варіант даної авторської програми успішно застосовувався для занять гуртка «Вироби з шкіри» Шепетівського міського центру дитячої та юнацької творчості. Гурток працює з вересня 2002 року, в 2010 році отримав Почесне звання «Зразковий художній колектив». Нині гурток успішно продовжує свою діяльність на основі програми, що представлена на конкурс. Вихованці гуртка «Вироби з шкіри» неодноразово виборювали призові місця у Всеукраїнських та обласних конкурсах декоративно - ужиткового мистецтва.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Антонович Е.А.Декоративно - прикладне мистецтво: Навч. посібник.- Львів: Світ, 1992.- 272 с.
 2. Голубинцева Е.А. Подарки из кожи: Украшения и аксесуари. – М.: Эксмо, 2004.- 128 с.: ил.- (Академия «Умелые руки»).
 3. Декоративно- ужиткове мистецтво: Словник. В 2-х т.- Львів: Афіша, 2000.
 4. Етнографія України: Навч. посібник/ За ред. С.А.Макарчука.- Львів: Світ, 1994.- 520 с.
 5. Казанкина Е.Н. Бижутерия и фенечки из кожи.- М.: Изд.дом МСП, 2006.- 112с.: ил.
 6. Коноплев Н.П. Вторая жизнь речей (о коже) // Сделай сам.-1991.- № 4.- С.49 – 82
 7. Манкова Т.Н.Стильные украшения из кожи своими руками.- Ростов н/Д : Феникс, 2005.- 256 с.: ил.
 8. Селиванова Т.А. Изделия из кожи: панно, сувениры, украшения.- М.: Изд. Дом МСП, 2000.- 96 с.: ил.
 9. Сивотялова О., Андреева Р. Изделия из кожи: обработка, елементы одежды, украшения.- Спб.: Изд. Дом «Литера», 2000.- 192 с.
 10. Синеглазова М.О. Тисяча мелочей из кожи.- М.: Профиздат, 2002.-136 с.: ил.- (Ремесло и рукоделие).
 11. Ткаченко Т. Изделия из кожи своими руками - Ростов н/ Д.: Феникс, 2005.- 251 с.: ил.
 12. Тюрина Н.Е. Чудо-кожа.- М.: АСТ-ПРЕСС, 1998.- 112с.: ил. -(Основы художественного ремесла).
 13. Филиппова С.Н. Изделия из кожи.- М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2007.- 78 с.: ил.- (Подарок своими руками).
 14. Художня обробка шкіри// Трудове навчання.- 2009.-№ 3(15). - (вкладка)
 15. Художня обробка шкіри //Сучасна енциклопедія декоративно- прикладного мистецтва. - Донецк: БАО, 2007.- C. 206-263.
 16. Шахова Н.В. Сувениры из кожи: броши, колье, панно, аксессуары.-Донецк, 2006.- 48 с.
 17. Шахова Н.В.Сувенири из кожи: знаки зодиака, животные – символи восточного гороскопа.- Донецк : БАО, 2007.- 48с.
 18. Шичанина В.С. Украшения из кожи: Практ. пособие.- Спб.: Корона- Принт, 1999.- 64 с.: ил.
 19. Чекризова Е.Е. Кожа: Техника. Приеми, Изделия .- М.: АСТ-ПРЕСС, 2004.- 168 с.: ил.- (Энциклопедия).

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА «ВИРОБИ З ШКІРИ»

Основне обладнання Kількість
Матеріали:  
Обрізки натуральної шкіри 10 кг
Шкірозамінник 5 м
Клей ПВА- МБ (250 мл) 10 флаконів
Нітрофарби для шкіри (аерозоль) 10 одиниць
Фарби акрилові для декоративних робіт 5 банок
Дріт(1,5-2,5 мм) 20 м
Копіювальний папір 1 упаковка
Нитки швейні №30, 40 10 одиниць
Інструменти:  
Кусачки 2 одиниці
Наперстки 12 одиниць
Ножиці побутові 12 одиниць
Голки швейні 10 наборів
Ножиці «зигзаг» 2 одиниці
Пінцет 2 одиниці
Плоскогубці 2 одиниці
Лінійка дерев’яна 300 мм 10 одиниць
Лінійка дерев’яна 500 мм 2 одиниці
Циркуль 5 одиниць
Набір пробійників різного діаметра 5 комплектів
Прилади та пристосування:  
Електроплитка 1 одиниця
Праска 2 одиниці
Витяжка кухонна 1 одиниця

ФОТО ВИРОБІВ ГУРТКІВЦІВ

Джерело: Острів знань
Автор: Колотова Олена Володимирівна, керівник Зразкових художніх колективів гуртків декоративно-ужиткового напрямку «Вироби зі шкіри», «Чарівний бісер» Шепетівського міського центру дитячої та юнацької творчості

Дана публікація розміщена на сайті Острів знань у електроному вигляді з відома і згоди власника авторських прав на некомерційній основі та охороняється законом «Про авторське право та суміжні права». Використання даного матеріалу, публікування і републікування на інших ресурсах мережі Інтернет допускається за умови розміщення прямого активного гіперпосилання на сайт. Будь-яке комерційне використання даного тексту без відома і згоди власника авторських прав не допускається. З питань комерційного використання даного матеріалу звертайтеся за адресою admin@ostriv.in.ua

Видалити Відміна
Забанити Відміна